Rybaření v Krkonoších

V blízkém okolí Dolního Dvora je množství krásných revírů, které ocení především vyznavači muškaření a přívlače.

Jak dokazuje přiložená fotografie, rybařit se dá i přímo pod okny Baronovy boudy…

Revíry:

Malé Labe 1 – je malá říčka protékající obcí přímo kolem našich chat. Její horní tok je 2 – 4 m široký s množstvím kamenů a malých tůněk. Řeka je velmi dobře zarybněna pstruhem potočním (do 35 cm). Od obce Dolní Lánov po soutok s Labem pod obcí Prosečné je tok pomalejší a střídají se zde peřeje s tůněmi. Úsek je zarybněn pstruhem potočním a lipanem podhorním.
Vzdálenost od ubytování je 0 – 12 km

 

Labe 37P – Od jezu v Horním Debrném k jezu podniku Technolen v Hostinném. Řeka je 6 – 15 m široká. Střídají se zde peřeje s tůněmi. V toku je množství zlomů tvořených rostlou skálou. Revír je zarybněn lipanem podhorním (do 40 cm), pstruhem potočním (do 40 cm) a pstruhem duhovým (i trofejních velikostí).
Vzdálenost od ubytování je 14 – 27 km

 

Labe 38P – Od jezu v Dobré Mysli až po jez papírny v Dolní Brané. Řeka je 5 – 10 m široká střídají se zde delší peřeje a tůně. Revír je zarybněn lipanem podhorním, pstruhem potočním a pstruhem duhovým.
Vzdálenost od ubytování je 9 – 14 km

 

Labe 39 – Od jezu papíren v Dolní Brané po jez úpravny pitné vody v Herlíkovicích.
Řeka protéká městem Vrchlabí. Šířka toku je 4 – 6 m. Střídají se zde rychlé peřejnaté úseky s tůněmi. V revíru je vyznačeno muškařské pásmo. Revír je zarybněný pstruhem potočním, pstruhem duhovým (i trofejní velikosti) a lipanem podhorním.
Vzdálenost od ubytování je 6 – 10 km

 

Labe 39A – od jezu v Herlíkovicích po hráz ÚN Labská. Šířka toku je 3 – 6m. Má charakter horské říčky ve spodní části se skalnatými stupni a hlubokými a krátkými tůněmi a v horní části balvanitými peřejemi. Zarybnění je pstruhem potočním, pstruhem duhovým a lipanem.
Vzdálenost od ubytování je 10 – 20 km

 

UN Labská – na nádrži hospodaří Rybářská sdružení Špindlerův Mlýn (je nutné si zakoupit místní povolenku – viz http://www.labskapstruhova.cz/. Na revíru se loví trofejní pstruzi obecní, pstruzi duhový a lipani. V přítokové části se dá lovit ze břehu či broděním, na samotné nádrži je vhodné lovit z belly boatu.
Vzdálenost od ubytování je 20 km.

Hostovací povolenky:

ČRS US Východočeský – pan Vinš; Hostinné – tel: 777123987

UN Labská – pan Pavlík, Špindlerův mlýn – tel: 603 900 792 (zde je možné i zapůjčit boat)